Návštěvou této stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. Soubory cookie lze spravovat v prohlížeči nebo v nastavení vašeho zařízení. Další informace naleznete v našich Zásady Cookie.
  • Táboritská 17/26, 130 00 Praha 3
  • +420 725 125 324

Žižkov je městská čtvrť Prahy, která se nachází na východ od jejího centra. Jako samostatný celek vznikl pod názvem Královské Vinohrady I. roku 1875 rozdělením Královských Vinohrad. Roku 1877 byly Královské Vinohrady I. přejmenovány na Žižkov a roku 1881 byl Žižkov povýšen na město. V roce 1922 byl začleněn do nově vzniklé Velké Prahy. Od roku 1960 je téměř celý hlavní součástí městského obvodu Praha 3, jehož území je od roku 1990 i územím městské části Praha 3.

Žižkov, někdy také nazývaný pražský Montmartre, je čtvrtí činžovních domů z přelomu 19. a 20. století. Žižkov, bohémská čtvrť plná nočního života, kaváren, barů a umělců se rozkládá na vyvýšenině, proto jsou místní ulice úzké a strmé. Na Žižkov vedla jedna z prvních tramvajových tratí.

S Žižkovem je spojena činnost bohémů a spisovatelů Jaroslava Haška a Franty Sauera. V 80. letech 20. století byl u Olšanského náměstí slavnostně položen základní kámen Haškova pomníku, který byl ale nakonec postaven na Prokopově náměstí. Z doby koncem 1. světové války pochází z okruhu těchto osob i recesistický pojem Svobodná republika Žižkov (Žižkovská svobodná republika).

Rezervace: +420 725 125 324